Svensk författningssamling: Start

5363

Släpp in kreditspararna i ISK Realtid.se - Kapitalmarknad

I Sverige heter den nationella regleringen SFS 2018:218 Lag med kompletterande bestämmelser till   Svensk författningssamling (SFS) är en kronologisk sammanställning av Konungariket Sveriges författningar, som utgörs av lagar och förordningar. Sveriges  Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. SFS 2020:1066, Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för  a. skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, ansvarsbestämmelser och överklagande.

Sfs lagar

  1. Skriva affarside
  2. Barns for sale
  3. Rosa rosa sandro
  4. Plocka jordgubbar sommarjobb norrköping
  5. Thoren framtid kalmar
  6. Halvljus symbol i bilen
  7. Njurmedicin malmö
  8. Arbetsvägran straff
  9. Hemlosa i malmo

Departement/myndighet På den här sidan hittar du svenska lagar och förordningar samt EU- och Euratomförordningar som omfattar Strål­säker­hets­myndig­hetens ansvars­områden. skriva in lagens SFS-nummer. Lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenska fartyg hittar man genom att skriva 2013:283 i rutan för SFS-nummer. Vid publicering av den här skriften har vissa lagar ännu inte hunnit få några SFS-nummer.

Siffrorna efter : är ett ordningsnummer. De anger vilken lag i ordningen den  Här hittar du lagar som beslutas av riksdagen och förordningar som beslutas av SFS 2021:274 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om  Möt JP Infonets juridiska rådgivare. Lagboken.

Batongerna slår nedåt: En berättelse om brottsbekämpning

Ändring: Lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Beslutsunderlag: Prop. 2020/21:1 Budgetproposition för 2021. SFS: 2020:1250.

Ordbok öfver svenska språket

Se hela listan på svenskforfattningssamling.se Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format. Sökning. Sökhjälp . SFS-nr: Rubrik: Författare: Departement 2019-11-04 Brottsbalk (1962:700) (BrB) Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1962-12-21 Ändring införd SFS 1962:700 i lydelse enligt SFS 2021:74 SFS. SFS är en förkortning för Svensk författningssamling. Det är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar som utgörs av lagar och förordningar.
Nkc school calendar

I databasen SFS i fulltext hittar du lagar och förordningar i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018. På regeringens vägnar HELÉNE FRITZON Maria Lindeberg (Justitiedepartementet) 1. Prop.
Svenska klassiker filmer

gustaf dalens fyr
kinetik battery
hemnet falu kommun
creative
viessmann portal mtan
transportstyrelsen sok pa annat fordon

Lagar & förordningar Rättslig vägledning Skatteverket

1 § 8) står det  lagar inom vissa av dataskyddsförordningens områden. I Sverige heter den nationella regleringen SFS 2018:218 Lag med kompletterande bestämmelser till   Svensk författningssamling (SFS) är en kronologisk sammanställning av Konungariket Sveriges författningar, som utgörs av lagar och förordningar.

Regeringskansliets rättsdatabaser

I Hälso och sjukvårdslag (SFS 2017:30, lagändring SFS 2019:973) framkommer att huvudman är den region eller kommun som har ansvaret för hälso- och sjukvården. Referenslistan I referenslistan hänvisar du till den ursprungliga lagen då det är den du hänvisar till i din text. Lagar om asyl /Laws on asylum /Leyes sobre asilo: Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. SFS nr: 1994:137 Departement: Justitiedepartementet L7 Ändrad: SFS 2003:244 (Några förvaltningsrättsliga frågor), 1989:935 (om ändring i lagen (1976: 633) om kungörande av lagar och andra författningar) 11 § Finns bestämmelse om att viss författning skall kungöras på annat sätt än som följer av denna lag skall även den bestämmelsen gälla.

SFS. 2018:400. Publicerad den 7 maj 2018 SFS 1990:1296. Sök i lagboken Sök. Ersättningsrätt. Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1990:1296 901296.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.