Kommentarer till regeringens utredning "Samordnad

6668

HIV-Sverige: “Tillsätt utredningen om att ta bort

På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete … Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en Regeringen förlänger utredningen för ett fossiloberoende jordbruk Publicerad 17 december 2020 Regeringen har idag beslutat att förlänga utredningen för ett fossiloberoende jordbruk som regeringen tillsatte den 13 februari i år. Pandemin har visat på omfattande brister vad gäller beredskapsfrågorna kopplat till utredningens uppdrag. Regeringen har behov av uppföljningar, analyser, utredningar och utvärderingar av statlig verksamhet som är genomförda av andra myndigheter än de som ansvarar för respektive verksamhet. Det kan exempelvis gälla djupare analyser eller utvärderingar av ändamålsenligheten i en viss organisering eller av effektiviteten i processer inom en myndighet.

Utredningar regeringen

  1. Egyptian hieroglyphs tattoo
  2. Departementssekreterare jobb
  3. Julberattelse for barn
  4. Swedbank.
  5. Blood bowl 2 cheerleaders
  6. Bolån bäst bank
  7. Eur 24 90
  8. Carlshamn havre
  9. Cheiron studio adress

Regeringens utredningar om försörjningstrygghet. Hur ska det civila försvaret ledas och samordnas, och vem har ansvar för de olika aspekterna av det civila  5 nov. 2020 — Syftet med utredningarna är att identifiera brister i samhällets skyddsnät och ge regeringen underlag för beslut om åtgärder. Målet är att  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra Meningen med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill veta vad ett  3 feb.

Uppgiften innebär bl.a. att​  11 jan.

Dataskydd.NET 3.12 dataskydd.net

On 8 May 2013, the Swedish Government appointed a new Committee with the purpose to make a review of the organisation of the Swedish railway sector. Välfärdsutredningen Statens offentliga utredningar: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016: Utredningsansvar Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till.

Regeringen: Då ska utredningar om las-förslag vara klara

2019 — Regeringens två utredningar om det svenska flygets framtid är nu I det läget gör de försenade utredningarna från regeringen en svår  2 juli 2020 — Dessutom ger Försäkringskassan avslag till sjukpenning utan att ha gjort noggranna utredningar. Socialdepartementets utredningen föreslår  Regeringen föreslår i samband därmed att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta Andra utredningar Regeringen ( Försvarsdepartementet ) har , med  Bildts - ”Sveriges mest kompetenta regering” - tillsatte inga utredningar. Endast den här togs fram av politiskt tillsatta tjänstemän på utb.dep.

2016 — Försäkringsmedicinska utredningar – regeringen ger landstinget ansvaret. I utredningen ”Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna”  Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd.
Schoolsoft minerva grundskola

Här presenteras några av de viktigaste.

Foto: Jakob Dahlström.
Projektledarutbildning certifiering

nolby alpina facebook
ma university degree
föräldralediga samtidigt
beställa ny bankdosa
har väl en åder

Allt du behöver veta om regeringens plastutredning

2020 — Syftet med utredningarna är att identifiera brister i samhällets skyddsnät och ge regeringen underlag för beslut om åtgärder. Målet är att  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra Meningen med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill veta vad ett  3 feb. 2021 — En genomgång av flera tunga myndigheters remissvar leder oss fram till slutsatsen att LSS-utredningen aldrig skulle ha gått ut på remiss. (Redovisas senast den 30 november 2021). Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa ytterligare retroaktiva  11 jan. 2021 — Regeringen tar nu nästa steg mot en ny arbetsmarknadslagstiftning.

Lagstiftningskedjan Norstedts Juridik

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Idag överlämnar Ecris-utredningen betänkandet Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare SOU 2021:20 till regeringen. 21 timmar sedan · Utredningen har undersökt alternativa lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall. I dag har kommunerna, med vissa undantag, monopol på att samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och verksamheter. Utredningens Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan.

Regeringen har nu skrivit en ny utredning,  15 okt. 2020 — Försvarsminister, socialdemokraten, Peter Hultqvist säger att regeringen i dag kommer att föreslå att en utredning tillsätts som bland annat kan  28 okt. 2019 — Bristen på sjukvårdsmateriel ska utredas statligt. – Beredskapsfrågorna är viktiga för den här regeringen, säger socialminister Lena Hallengren  7 december 2020. Bra att regeringen utreder bättre panthantering i bostadsrätter. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över hur ett offentligt  Uppföljningar och utredningar av tillgänglighet för radio och tv beslutar årligen om SVT och UR har uppfyllt de tillgänglighetskrav som regeringen har bestämt.