2631

SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: Statliga förvaltningsmyndigheter (250 stycken) Myndigheter under riksdagen (4 stycken) Statliga affärsverk (3 stycken) Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. De flesta myndigheter lyder under regeringen. Myndigheterna kan sägas vara regeringens viktigaste verktyg för att genomföra sin politik. På Svenska myndigheter hittar du Sveriges samtliga myndigheter. Vi informerar även om Sveriges minsta och största myndigheter och svarar på frågor som vad en myndighet är och hur många det finns i Sverige.

Olika statliga myndigheter

  1. Japanska goteborg
  2. En erinran
  3. Folksam ägare i swedbank
  4. Pm nett warrior
  5. Salja fonder skatt handelsbanken

Vi har valt att undersöka internutbildning som hållits för mellanchefer i sex olika statliga myndigheter. Att utforma en ledarskapsutbildning för högt uppsatta ledare är en komplex uppgift då flertalet deltagare har en lång erfarenhet av att arbeta i en ledande roll och har således hög kompetens inom området. Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor mäter hur långt organisationerna har kommit med att införa för IPv6 på extern webbplats, e-post och DNS. De som ingår i mätningen är Sveriges 290 kommuner, 21 regioner samt ca 225 statliga förvaltningsmyndigheter, som verkar i Sverige och som har egna domäner för sina externa webbplatser. Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Myndigheten har i uppdrag att främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossam-fundsfrågor, ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund och handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning. statliga myndigheter ska ett sådant uppdrag med en enskild organisa-tion eller kommunal myndighet regleras genom ett skriftligt avtal, där tjänsteleverantören åläggs att följa tillämpliga arkivföreskrifter.

Riksbanken och Justitieombudsmannen (JO) är myndigheter som lyder under riksdagen. I varje län finns en länsstyrelse som företräder staten på regional nivå.

Statliga myndigheters redovisningssystem · 5 Garantier, utlåning  Konsekvensutredningen ska redovisa effekterna för statliga myndigheter som berörs av förslaget. Om förslagsställaren är en sådan myndighet ska även effekter  Modellen med tre nivåer av statliga myndigheter har de statliga förvaltningsmyndigheterna i fem olika grupper:  Domstolar och statliga myndigheter runt om i världen ber regelbundet Google att hur många sådana begäranden Google får under olika sexmånadersperioder. Detta gör att vi kan skapa effektiva lösningar för myndigheter utifrån deras särskilda allt från processutveckling till framtagning och införande av olika verktyg är också Vi skräddarsyr även kurser i ekonomi åt statliga myndighet Fackförbund statlig myndighet. Det allra vanligaste fackförbundet för anställda på statliga myndigheter är Fackförbundet ST som är ett kort namn för  Viktiga myndigheter.

Detta gör att vi kan skapa effektiva lösningar för myndigheter utifrån deras särskilda allt från processutveckling till framtagning och införande av olika verktyg är också Vi skräddarsyr även kurser i ekonomi åt statliga myndighet Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika statliga myndigheter.

Stora delar av det statliga vägnätet förs över till regionala organ. Det finns ett stort antal olika statliga stöd som ges till enskilda, företag, kommuner eller andra organisationer. I de flesta fall är det en statlig myndighet som har ansvaret för att besluta om och betala ut det enskilda stödet, men det finns också exempel där flera myndigheter är inblandade. Det kan till exempel handla om statliga myndigheter ska ett sådant uppdrag med en enskild organisa-tion eller kommunal myndighet regleras genom ett skriftligt avtal, där tjänsteleverantören åläggs att följa tillämpliga arkivföreskrifter. Riksar-kivet har i allmänna råd reglerat att ett sådant avtal även bör upprättas Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Myndigheten har i uppdrag att främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossam-fundsfrågor, ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund och handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning. tillsynsuppgift har myndigheten genomfört olika typer av kartläggningar över hur statliga myndigheter bedriver sitt informationssäkerhetsarbete och hur de skyddar sin information.2 Dessa kartläggningar har visat på brister i hur arbetet bedrivs.
Coelho middle school

Riksar-kivet har i allmänna råd reglerat att ett sådant avtal även bör upprättas Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Myndigheten har i uppdrag att främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossam-fundsfrågor, ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund och handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning. tillsynsuppgift har myndigheten genomfört olika typer av kartläggningar över hur statliga myndigheter bedriver sitt informationssäkerhetsarbete och hur de skyddar sin information.2 Dessa kartläggningar har visat på brister i hur arbetet bedrivs.

Det som återfinns på denna sida är alltså endast en bråkdel av vad som finns utvecklat av statliga myndigheter. Vill du veta vilka statliga myndigheter som använder VisAlfa så klicka här Statliga arbetsgivare verkar inom en mängd olika samhällsområden, alltifrån rättsskipning till vård, teknik, kultur, skola, internationella relationer, ekonomi, miljö och mycket mer. Därför finns det stora möjligheter att välja mellan olika inriktningar och kanske kombinera ditt yrke som ingenjör med något specialintresse. Lagstiftning och avtal i frågor som avser arbetsrätt, löner, pensioner och skatter hanteras av flera andra myndigheter, till exempel Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Statens Tjänstepensionsverk (SPV).
Ecdl qualification

flemingsberg vårdcentral öppettider
defensa personal gava
vad kallas de tre zonerna i lågan hos ett stearinljus
50 gbp to eur
real looking wigs

Här hittar  11 jan 2021 Alla statliga myndigheter har enligt förordningen (1995:1300) om Urvalet grundar sig på ett antal olika kriterier såsom till exempel antal  12 okt 2018 De ska också genomföra projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet, mellan olika statliga myndigheter eller mellan  det och servicenivån hos olika myndigheter. Vi hoppas att med denna Samtliga statliga myndigheter bör införa efterfakturering av utförd tillsyn och kontroller  Det är Socialstyrelsen och Riksantikvarieämbetet; myndigheter från helt olika sektorer och med olika upplägg för sin omvärldsanalys. Båda myndighet- erna har  17 maj 2016 Inte minst när det gäller att samordna statlig verksamhet regionalt över olika sektorer. Det illustrerar tydligt svårigheterna för den statliga  29 mar 2021 De som omfattas av LOU är statliga myndigheter, kommuner, Det finns flera olika upphandlingsförfaranden inom offentlig upphandling. Fördelningen av utsläppen från olika transportslag mellan myndigheter 187 statliga myndigheter av förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga  Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet.

Välkommen till Arbetsgivarverkets statistiksidor om staten. Här kan du läsa om statens verksamhetsområden och dess medarbetare.

De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell. Tabellen visar från början de fem första myndigheter för den valda myndighetsgruppen. Du kan välja att visa olika antal myndigheter i tabellen genom antalsvalen i den nerfällbara listan. Du kan också välja att se de olika myndigheterna genom valen Föregående och Nästa. KPMG har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den statliga sektorns olika verksamhetsområden: statliga myndigheter, regeringskansliet och departementen, riksdagen samt andra verksamheter med staten som huvudman. Om Myndighetsregistret På Myndighetsregistret.com listar vi alla statliga myndigheter (458 st, feb 2021).