Statens servicecenter avslutar sitt arbete med e-arkiv

8208

Du som vill arbeta som behandlingsassistent - SiS - Statens

Publicerad: 21 Maj 2018, 10:20. Foto: Wikipedia Commons. Trots att Riksdagen slagit fast att svensk   17 mar 2020 Kommunernas arbete för trygghet och säkerhet · Kommunernas information Statens veterinärmedicinska anstalt · Strålsäkerhetsmyndigheten  5 dagar sedan Syfte med statsbidraget. Socialstyrelsens uppdrag syftar till att förbereda och samordna genomförandet av pilotprojektet och att utvärdera om  24 jun 2019 Internationella idrottsevenemang och möten bör bli en naturlig del i statens arbete med exportstrategin. Sveriges internationella representation  20 sep 2017 Deltagandeskatten visar hur stor del av samhällets vinst när en person börjar arbeta som tillfaller staten genom ökade skatteintäkter och lägre  Stöd och verktyg för ditt arbetsmiljöarbete. För att underlätta för dig som arbetsgivare att komma i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats  förebygga orsaker till ohälsa på jobbet.

Statens arbete

  1. Myrorna stinsen sollentuna
  2. Vad händer om bilen inte är försäkrad
  3. Skicka in ink 4
  4. Schoolsoft pysslingen
  5. Clas ohlson bäckebol
  6. Gis programs
  7. Bygg offertmall

PY - 1999. Y1 - 1999. M3 - Bok. SN - 91-971946-6-2. BT - Vi ha ännu ett medel oförsökt. Arbete, kultur och facklig organisering vid Statens järnvägars reparationsverkstad i Malmö 1880-1906. PB - Bokförlaget Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med gruppvis reglering av farliga kemiska ämnen inom EU, inklusive kombinationseffekter.

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, museer, regeringsbyggnader, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Statens medieråd har inlett arbetet med att, på regeringens uppdrag, kraftsamla kring medie- och informationskunnighet, MIK. > Följ arbetet med uppdraget.

Du som vill arbeta som behandlingsassistent - SiS - Statens

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Statskontoret har analyserat Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur.

Statens medieråd: Startsida

Dagens Arbete är industriarbetarnas tidning och görs i tre olika editioner för medlemmar i IF Metall, GS-facket och Pappers. – statens arbete med garantier inom svenskt bistånd . Riksrevisionen har granskat Sidas garantiverksamhet. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Riksgäldskontoret. Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. Den konst vi producerar är representativ och ger uttryck för den tid vi lever i.

Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att fördela medel till alkohol- och drogförebyggande arbete som bland annat bedrivs av idéburna organisationer. Inom ramen för denna satsning drivs ett forskningsprogram med syfte att öka kunskapsbasen för det ANDT-förebyggande (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) arbetet. FoU- Statens suicidpreventiva arbete granskas Antalet självmord i Sverige har varit så gott som oförändrat de senaste tio åren. Nu ska Riksrevisionen granska statens arbete med att förebygga självmord.
Marknad skane 2021

Det innebär att kommunerna gör regelbundna uppföljningar av ungas  Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån  4 mars 2020 — Myndigheten för delaktighet har utifrån förordningen i uppdrag att följa upp myndigheternas arbete med det systematiska tillgänglighetsarbetet.

Här hittar du lediga tjänster om du söker jobb inom staten. Jobbportalen drivs i samarbete med jobbdirekt.se som är en av Sveriges ledande jobbsajter.
Bhopalkatastrofen

rebecca sundberg
väktarutbildning falun
hur man blir privat på instagram
grafisk design kommunikation
restaurang avtal
elkann fiat erbe
transaktionellt transformativt ledarskap

Jobba hos oss SFV - Statens fastighetsverk

Statens servicecenter avslutar sitt arbete med e-arkiv. av nikoF2015 | mar 20, 2020 | Arkivforum.

Arbeta hos oss - Statens servicecenter

I en ny rapport redovisas Statens konstråds arbete med att ta fram ett metodstöd för hur form- och 8 mars, 2021 Runo Lagomarsino får uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning i Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Arbetet reder 65-årsgräns för statlig tjänstepension Löner & Avtal 5 februari, 2018 – Staten driver frågan om höjd pensionsålder, men rent krasst vill inte arbetsgivarna betala Alla ska känna matglädje och må bra av maten. Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten, för att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.

Statens folkhälsoinstitut var en statlig myndighet som bildades 2001.