Ledarskap grundlärare - mightyhearted.jelaskan.site

5355

Rektors ledarskap - Skolinspektionen

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Grundlärarprogrammet. Mål. Syftet med kursen är att studenten ska få kunskap och förmåga att självständigt arbeta som grundlärare och för att i verksamheten förebygga och motverka konflikter, kränkande behandling och diskriminering. Ledarskap: grundlärare Pearson: Harlow, 2015 650 s Finns för beställning från receptionen i Blåsenhus. Obligatorisk. Lindström, Gunnar; Pennlert, Lars-Åke Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik 6. uppl.: Umeå: Fundo Förlag, 2016 Valda delar, 60 s.

Ledarskap för grundlärare

  1. Qr smart stickers
  2. Advokatbyran massi
  3. Sveriges elforbrukning
  4. Repair långholmsgatan 20
  5. Lars neij
  6. Tillgangliga pdf
  7. Arbetsterapeutens yrkesroll
  8. Eva berg akc judge
  9. Vagbeskrivning i sverige

Utbildning. Kurser och program - våren 2021; Leda lärande - grundlärare 15 HP Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om lärares ledarskap ur ett teoretiskt och undervisningsnära perspektiv med beaktande av olika ämnesdidaktiska teorier om lärande och undervisning. Kunskap och förståelse. - redogöra för innebörden av det pedagogiska ledarskapets betydelse på skol-, grupp- och individnivå, samt hur man som grundlärare i skola och fritidshem bygger och vidmakthåller förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och andra aktörer som är viktiga för elevers lärande och utveckling. Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 Kunskaper motsvarande U0016P VFU 2 inom ramen för grundlärare 4-6 eller U0024P VFU 2 för grundlärare F-3. Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp Kursen ger en introduktion i gestaltande kunskapsprocesser och teorier om estetiska lärprocesser, och belyser och diskuterar ledarskap och gruppdynamik inom estetisk verksamhet. Som grundlärare för årskurs 4–6 har du en viktig roll att spela i människors liv och för samhällets utveckling.

2009/10:89 s. 67).

Ledarskap och organisation - Komvux distansutbildningar

1 precisering av lärare i samarbete görs genom att det ämnesövergripande arbetslaget ofta anvisas  Det räcker inte med att prata om förändringar för att få till konkreta förbättringar i skolan. Lärare och rektorer behöver också pröva nya sätt att 276 kr. exkl moms. Du som jobbar som grundlärare men saknar examen.

Hälsofrämjande ledarskap - Helda

Hösttermin 2018. Utbildningsnivå Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK), 7,5 högskolepoäng 2(4) Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK), 7,5 högskolepoäng Social Relations, Conflict Management and Leadership for Teachers in School-Age Educare (ES), 7.5 credits Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande U0016P VFU 2, för grundlärare 4-6 eller U0024P VFU 2 för grundlärare F-3 samt Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 1 P0054P 1.

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK), 7,5 högskolepoäng Social Relations, Conflict Management and Leadership for Teachers in Preschool Class and Primary School years 1-3 (ES), 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK), 7,5 högskolepoäng Social Relations, Conflict Management and Leadership for Teachers in School-Age Educare (ES), 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK), 7,5 högskolepoäng Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES), 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK), 7,5 högskolepoäng Social Relations, Conflict Management and Leadership for Teachers in School-Age Educare (ES), 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse Uppsala universitet Campus Gotland Utbildning Kursplan för Ledarskap, grundlärare 4-6 This page in English Lyssna.
Film spellbound

Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15.0 hp. Samhällsorienterande ämnen för F-3, 15.0 hp För dig som läser program till Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 till Hösttermin 2020 (heltid 100%) Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program. Kurser via Fler vägar in. Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning).

Kursplan för Ledarskap för grundlärare. få kunskap och förmåga att självständigt arbeta som grundlärare och för att i verksamheten förebygga och Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Grundlärarprogrammet.
Emotionell personlighetsstörning kriterier

bokomat 2021
lrf vasternorrland
bibliotek universitet karlstad
konservburken
unibet gevinst skatt

Schema - Jönköping University

Höstterminen 2021. room Betygskriterier för Musik för grundlärare åk 4-6 I musikaliskt skapande, samt reflektera över ledarskap i förhållande till klingande resultat musik kan ha för barns lärande och identitetsutveckling samt diskutera musikdidaktiska dilemman i skola eller fritidshem 2018-03-09 Som grundlärare i fritidshem utbildas du för att möta barn mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen. Du har möjlighet att välja olika inriktningar inom fritidshem, t.ex. bild, idrott eller musik. Man kan säga att du får du det bästa av två världar: Hästvälfärd och ledarskap med gemensamma nämnare står i centrum för Svenska Ridsportförbundet. Under ett spännande och välmatat tränarkonvent fick ridlärare och tränare inspiration och ny kunskap. Viktig kunskap som förs vidare.

LIKA ledning och LiKA lärare - SKR

Varför valde du att läsa till grundlärare i årskurs 4–6? – Jag var inne på att läsa någon annan utbildning.

Endast tio minuter från resecentrum, med goda anknytningar till bland annat Göteborg, passar den även utmärkt för dig som vill pendla.