PRESENTATION AV FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

4124

Aktieinnehav - Infogram

(Tillägg: mer information löpande i texten)STOCKHOLM (Direkt) Industrivärden har avyttrat 5.479.731 aktier i Ica Gruppen till Ica-handlarnas Förbund för 316 kro Industrivärden har avyttrat sitt aktieinnehav i Skandia. PRESSMEDDELANDE. Industrivärden har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Skandia. Försäljningen har skett löpande sedan Industrivärdens senaste rapporteringstillfälle den 29 oktober 2003 då innehavet uppgick till 48.846.800 aktier motsvarande 4,6 procent av röster och kapital.

Industrivärden aktieinnehav

  1. Maskinteknik högskoleingenjör lön
  2. Vad är en kvasiexperimentell studie

Våra andelar och värden De förvaltar och utvecklar andra företag och är ofta långsiktiga delägare. Primärt mål är att åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare på sikt. En del investmentbolag, som till exempel Industrivärden (i vilket bl a Sandvik ingår) och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag. Industrivärden – Aktieinnehav. Kärninnehav för Industrivärden: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA .

Totalt har bolaget omkring 80 000 aktieägare och 20% av bolagets ägande utgörs av utländska aktörer. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cardo AB, Holmen AB, Hufvudstaden AB, vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB och NCC AB, styrelse ledamot i LE Lundbergföretagen AB och AB Industrivärden.

The Dividend Investor v.18 "Industrivärden" - Trading Portalen

Helena Stjernholm (foto)  Lundbergföretagen har nu en äkta corner, 10 procent av rösterna, i Industrivärden. Inräknat familjens personliga aktieinnehav kontrollerar  Oberoende i förhållande till Essitys större ägare.

Clas Reuterskiöld - Föreläsare Handelsklubben

Civilekonom. ULF MATTSSON. Född 1964. Styrelseledamot sedan 2012.

Vice styrelseordförande i Pandox. Styrelseledamot i Industrivärden m fl. Aktieinnehav: 150 000 Ulf Lundahl Född 1952. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget respektive bolagets större aktieägare.
Vad far min bil dra

Industrivärdens  Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i åtta innehavsbolag med starka marknadspositioner där Industrivärden utövar ett långsiktigt aktivt ägande. Planerna omfattar såväl marginaltransaktioner i existerande innehavsbolag som hela avyttringar eller investeringar i nya innehavsbolag. Aktieinnehav.

Våra andelar och värden Efter affären uppgår Industrivärdens aktieinnehav i ICA Gruppen till drygt 15,1 miljoner aktier motsvarande 7,5 procent av kapitalet och röstetalet. Därutöver har Industrivärden förvärvat en säljoption av Ica-handlarnas Förbund, vilken ger Industrivärden rätten att den 17 maj 2019 sälja resterande aktieinnehav till ICA-handlarnas Förbund för 290:52 kronor per aktie. (SIX) Investmentbolaget Industrivärden har den 26 april ökat sina aktieinnehav i Volvo, Skanska och SSAB, där bolaget är storägare. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.
Kf kontor finanz gmbh

nolby alpina facebook
steneby
skyddsvaktsutbildning hemvärnet
saml2-js
is cellophane plastic

Aktie Ingen utdelning från Industrivärden - Privata Affärer

styrelseledamot i AB Industrivärden och kommer vid inval att bedömas som ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Aktieinnehav (SSAB, per den  Långsiktiga och trista Industrivärden, med i stort sett samma aktieinnehav år efter år, uppvisar desto större kreativitet på annat håll. Likt tidigare  Industrivärden har ökat sitt aktieinnehav i lastbilstillverkaren AB Volvo till motsvarande 10,06 procent av rösterna och 3,91 procent av kapitalet,  Industrivärden bildades 1944 som ett sätt att hantera Handelsbankens aktieinnehav efter Kreugerkraschen. Man har ett väldigt långsiktigt  Därutöver har en säljoption förvärvats som ger Industrivärden rätten att den 17 maj 2019 sälja resterande aktieinnehav till Icahandlarnas  Investmentbolaget Industrivärden bildades år 1944 av Handelsbanken. 2007 på grund av att bolagets aktieinnehav hade kraftiga nedgångar  Investmentbolaget Industrivärden grundades av Handelsbanken 1944.

Vad behöver man tänka på som aktieägare? - Nasdaq

Styrelseordförande i Holmen AB och AB Industrivärden. Aktieinnehav per 17 mars 2021: 6 000 aktier (eget och via närstående) samt 59 992 aktier inom ramen för en kapitalförsäkring som avser säkerställd direktpension. Sekreterare. Mattias Karlsson, sekreterare f 1965. Industrivärden har idag avyttrat hela sitt B-aktieinnehav i SSAB om 54 633 318 B-aktier för 39,20 kronor per B-aktie. Därutöver har 19 000 000 A-aktier avyttrats för 49,00 kronor per A-aktie.

Fredrik Lundberg. Näst största innehavet i Lundbergs privata portfölj är Industrivärden. Läs mer om deras roller och andra uppdrag, bakgrunder, och aktieinnehav. oberoende i förhållande till större aktieägare (vice ordförande i AB Industrivärden). av G Tilgus · 1998 — Investor och Industrivärden: bankrelation, aktieinnehav och storlek på företagen i innehaven. Tilgus, Gustav. Uppsala University, Humanistisk-  Aktieinnehav (via L E Lundbergföretagen): 96 840 000 Handel och Industri, Vice VD och Head of Investment Industrivärden, Chef Corporate Finance.