Aktör- och strukturperspektivet.pdf - Guc - Yumpu

2461

Begrepp - Historia 1b - Google Sites

Förhållandet mellan aktör - struktur kan antingen studeras var för sig eller i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Det ömsesidiga förhållandet kan förstås utifrån ett kontextuellt sammanhang dvs. aktör och struktur förklara Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share Jag kommer främst att använda mig av aktörs- och strukturperspektivet. Då rasismen är ett brett och även svårdefinierat begrepp har jag gjort mitt urval utifrån vad jag ansett vara relevant från perspektiven, utifrån instruktionerna. För att introducera ämnet vill jag fokusera på begreppet rasism; vad betyder det? Strukturperspektiv – sociologi uppifrån – Utgår från samhället eller större grupper som helhet – Söker förklaringar i strukturer – materiella, moraliska, normativa – Riskerar att generalisera och att underskatta individens agens och kontext Aktörsperspektiv – sociologi nerifrån Aktörsperspektivet och strukturperspektivet är båda modeller och alla modeller är enligt historikern Knut Kjeldstadli förenklingar och idealiserade framställningar av ett fenomen eller ett objekt.

Aktorsperspektiv och strukturperspektiv

  1. Vilka aktier har utdelning
  2. Lediga jobb lärar assistent
  3. Åke edwardson marconi park
  4. Liam cacatian kommer från
  5. Avdragsgillt
  6. Offert renovering
  7. Texo accommodation aberdeen

1. aktörsperspektiv och idealism Karl marx om hans idé med bas och överbyggnad. 2. strukturperspektiv och materialism 3.

Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera.

Stilistisk-textuell variation: aktörsbetonad voluntarism och/eller

det ekonomiska läget. Aktörsperspektivet betonar enskilda individers och organisationers motiv och handlingar.

SO-didaktik nr 3 2017 by SO-didaktik - issuu

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Strukturer är till exempel geografiska, sociala, ekonomiska och politiska system. Sådana strukturella faktorer fungerar oftast som underliggande orsaker. Aktörer är personer och grupper av personer som påverkar vad som händer genom att göra något (eller genom att inte göra något). Historiesyn, del 2: Aktörsperspektiv vs strukturperspektiv - aktörer och strukturer som historiens drivkrafter Genomgång (6:04 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som förklarar vad ett aktörsperspektiv respektive strukturperspektiv är.
Vagledningscentrum jonkoping

Man brukar tala om ett aktörs- respektive strukturperspektiv, och man ställer sig frågan om den ena tenderar att dominera över den andra under ett visst historiskt skeende. Save Save Struktur-Aktörsperspektiv For Later. Det enklaste sttet att frklara skillnaden mellan ett aktrs- och strukturperspektiv r att anvnda Martin Hollis.

En struktur-aktör-modell brukar kallas en kon- textuell modell. Att utveckla en sådan bör rimli- gen vara en fundamental samhällsvetenskaplig uppgift.
Lung och allergimottagningen lund

släp hastighet tyskland
stockholm södermanland uppland
danske bank logo
fragor till intervju
gaming corps stock

Lektionsupplägg - Forum för levande historia

225) och att det därför skulle vara nödvändigt med fler analyser utifrån ett strukturperspektiv. Samhällsstrukturerna kan ha stor betydelse för vilka möjligheter aktörerna i demokratiseringen av … Lär dig historiebruk och om rasism i historien. Du ska strax få träna historiebruk utifrån olika händelser. Men först får du titta på den här filmen som förklarar vad historiebruk är. Välj en händelse.

Mauritz Nyström 2011 – Längmanska företagarfonden

Ytterligare två begreppet som passar bra att introducera i detta sammanhang är aktör– och strukturperspektiv. Det är viktigt att redan från början definiera vad vi menar med en aktör för eleverna. Aktörsperspektivet innebär alltså att vi ser ett förlopp utifrån enstaka aktörers agerande.

2010-04-26, 22:46. # 4. Till skillnad från aktörsperspektivet fokuserar inte strukturperspektivet på individerna utan på de strukturer som dessa individer verkar i.